1. VRÁTENIE TOVARU

Výrobky nesmú vykazovať známky používania. Zakúpené výrobky je možné vrátiť do 14 dní od doručenia. Aby ste tak mohli urobiť, musíte nás o vrátení informovať do 14 dní od doručenia. Ak nechcete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie nižšie), pošlite nám dokument s vyhlásením v inej forme. Vyhlásenie by ste mali poslať najlepšie spolu s výrobkom, ktorý chcete vrátiť:

Oddelenie vrátenia tovaru, bb-shop.sk

Ulica Budryka 14

41-103 Siemianowice Śląskie

Poľsko

Vyhlásenie môžete poslať aj e-mailom na adresu: obchod@bb-shop.sk

Vrátenie sa uskutoční do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia všetkých požadovaných dokumentov. Často sa stáva, že peniaze budú vrátené skôr. V takom prípade budú peniaze prevedené na váš účet do niekoľkých dní. V prípade chýbajúcich požadovaných údajov, ktoré sú predmetom odstúpenia od zmluvy, môže byť vrátenie peňazí oneskorené.

Kontaktujte nás:

obchod@bb-shop.sk

+48 602 442 424

2. VÝMENA TOVARU

Nepoužité výrobky je možné vymeniť do 14 dní od dátumu dodania. Výmena výrobkov spočíva vo vrátení výrobkov v súlade s postupom odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku, ako je uvedené vyššie (bod 1. Vrátenie tovaru), a v zadaní novej objednávky.

Je to oveľa rýchlejšie ako štandardný postup výmeny!

3. NÁKLADY NA VÝMENU A VRÁTENIE TOVARU

Ak ste sa rozhodli výrobok vrátiť alebo vymeniť, vrátime vám cenu výrobku, ako aj náklady vzniknuté pri vybavovaní pôvodnej objednávky (okrem akýchkoľvek dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Je dôležité si uvedomiť, že náklady na dopravu sa vrátia len v prípade vrátenia celej objednávky (ak sa vráti len časť objednávky, pôvodné náklady na dopravu sa vám nevrátia). V takom prípade budete zodpovední za zvyšné náklady spojené s vrátením a výmenou. Upozorňujeme tiež, že neprijímame zásielky, ktoré nám boli zaslané na náklady príjemcu. Peniaze vám vrátime rovnakými platobnými metódami, aké boli použité počas pôvodnej transakcie, pokiaľ sa nedohodneme inak. Jedným zo spôsobov vrátenia peňazí je prevodný príkaz na bankový účet, ktorý ste uviedli do 14 dní od doručenia výpisu z účtu po prijatí vráteného výrobku.

Vo formulári uveďte údaje o bankovom prevode. Upozorňujeme, že máme právo pozastaviť vrátenie peňazí, kým od vás nedostaneme všetky požadované položky, ktoré sú predmetom odstúpenia od zmluvy, alebo kým od vás nedostaneme potvrdenie, že nám boli zaslané, podľa toho, čo nastane skôr. Výrobok pošlite v pôvodnom obale (ak je to možné).

Upozornenie!

Vrátený tovar nám pošlite v pôvodnom obale (ak sa vzťahuje na príslušný výrobok), zabalený a zabezpečený proti prípadnému poškodeniu počas prepravy. Nálepky a pásky nelepte priamo na pôvodnú kartónovú škatuľu. Upozorňujeme, že zásielky na dobierku neprijímame.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

4.SŤAŽNOSTI

Zákazníci majú právo podať reklamáciu na nami predávaný tovar do 24 (hodín / dní ?) od prevzatia tovaru. Reklamačné konanie sa vzťahuje na výrobné chyby a z nich vyplývajúce škody. Formulár si môžete stiahnuť nižšie.

Vyplňte formulár a zašlite ho spolu s reklamovaným tovarom a xeroxovou kópiou dokladu o kúpe na adresu:

Oddelenie vrátenia tovaru, bb-shop.sk

ul. Budryka 14

41-103 Siemianowice Śląskie

Poľsko

Skeny/fotografie dokumentov môžete posielať aj e-mailom na adresu: obchod@bb-shop.cz

Reklamácia bude spracovaná do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaných výrobkov a všetkých potrebných dokumentov.

Reklamácia bude posúdená pod podmienkou, že tovar je v dobrom stave - musí byť čistý a suchý.

Upozorňujeme, že zásielky na dobierku neprijímame.

NEPREJÍMAME nároky na náhradu škody vzniknutej nesprávnym výberom výrobku, používaním v rozpore s jeho určením, bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, poškodením spôsobeným nedostatočnou starostlivosťou a údržbou výrobku alebo poškodením vyplývajúcim z ďalšieho používania výrobku.

Kontaktné údaje:

obchod@bb-shop.sk

+48 602 442 424

Formulár sťažnosti si môžete stiahnuť tu.

Sledujte nás na Facebooku